www.jem-i-chudne.pl
Diety odchudzające: poznaj ich zasady, korzyści i skutki uboczne, dowiedz się jak schudnąć szybko, by natychmiast stracić zbędne kilogramy.

OBLICZENIA > Waga idealna, oblicz swoją wagę idealną


DEFINICJA I OSTRZEŻENIE


Waga idealna, to waga, która powinna zapewnić danej osobie możliwie najlepsze warunki dla zachowania dobrego zdrowia (minimalizując ryzyko związane z wagą: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie, itp.).


Z tego punktu widzenia, waga idealna nie może być traktowana w kategoriach dokładnego wskaźnika wagi. To raczej przedział między dwoma wartościami, w którym mieści się średnia waga (nazywamy to także przedziałem wagi normalnej). Tę średnią wagę możemy określić mianem „wagi teoretycznie idealnej”. Ta teoretycznie idealna waga zależy od danego przypadku, a każdy jest inny. Jej wartość uwarunkowana jest przede wszystkim wzrostem danej osoby, ale może ulec zmianie pod wpływem innych czynników takich jak: wiek, płeć, budowa ciała, stopień rozwinięcia masy mięśniowej.


Stworzono wzory matematyczne mające na celu obliczenie idealnej wagi teoretycznej danej osoby. Wzory te wymagają różnych danych, z których najważniejszą jest wzrost. Ponieważ każdy człowiek jest inny, wzory te często dają bardzo różne wyniki, co sprawia, że ich wartość należy traktować wyłącznie jako czysto informacyjną. Nasza rada: najlepiej zrobisz, jeśli obliczysz swój wskaźnik BMI (Wskaźnik Masy Ciała), dzięki niemu będziesz mógł określić stopień swojej nadwagi (lub niedowagi), dowiesz się także ile powinieneś ważyć, aby zachować dobre zdrowie. Warto wiedzieć, że wielu ekspertów uważa, że obliczenie BMI pozwala uzyskać znacznie bardziej rzetelne wskazówki niż obliczenie wagi idealnej.


Jeżeli chcesz obliczyć swoją wagę teoretycznie idealną, posłuż się kalkulatorami umieszczonymi poniżej.


OBLICZANIE WAGI IDEALNEJ ZA POMOCĄ WZORU BROCA


Wzór Broca jest bardzo prosty. Niemniej to właśnie ta prostota jest źródłem wielu, poważnych błędów. U osób wysokich wartość wagi idealnej jest często znacznie przesadzona.


Oto wzór: WAGA IDEALNA (w kilogramach) = WZROST (w centymetrach) - 100


OBLICZ SWOJĄ IDEALNĄ WAGĘ
ZA POMOCĄ WZORU BROCA
Twój wzrost (w cm):
cm
Twoja waga idealna wg wzoru Broca:
kg
Nadwaga, gdy Twój ciężar przekroczy:
kg


OBLICZANIE WAGI IDEALNEJ ZA POMOCĄ WZORU LORENTZA


Wzór Lorentza jest stosowany bardzo często. Przypomina wzór Broca, ale dodano tu dodatkowy parametr. Pozwala on na uwzględnienie wzrostu oraz płci danej osoby.


Wzór Lorentza nie bierze pod uwagę wieku ani często bardzo zróżnicowanej budowy ciała (drobna, wydłużona, normalna, krępa, szeroka, itp.). Jest to jego duża wada.


Oto wzór Lorentza :


 • Dla mężczyzn (wzrost podany w cm):
  WAGA IDEALNA (w kilogramach) = WZROST - 100 - ((WZROST - 150) / 4)

 • Dla kobiet (wzrost podany w cm):
  WAGA IDEALNA (w kilogramach) = WZROST - 100 - ((WZROST - 150) / 2,5)

OBLICZ SWOJĄ IDEALNĄ WAGĘ
ZA POMOCĄ WZORU LORENTZA
Twój wzrost (w cm):
cm
Twoja płeć:
Mężczyzna Kobieta
Twoja waga idealna wg wzoru Lorentza:
kg
Nadwaga, jeśli Twój ciężar przekroczy:
kg


OBLICZANIE WAGI IDEALNEJ ZA POMOCĄ WZORU CREFFA


Wzór Creffa został opracowany w celu poprawienia wzoru Lorentza. Dodano nowe parametry: wiek oraz budowę ciała.

Dzięki temu, waga idealna osoby o drobnej budowie ciała jest o 10% niższa niż w przypadku osoby o normalnej budowie ciała. Zgodnie z tą logiką, osoba o krępej budowie ciała będzie miała idealną wagę o 10% wyższą niż osoba, której budowa ciała jest normalna.

Granice między określonymi typami budowy ciała są jednak bardzo płynne. Dlatego też wzór Creffa jest dość ogólny. Jednej osobie dana budowa ciała może się wydawać drobna, innej normalna a jeszcze innej krępa.


Oto wzór Creffa:


 • Osoba o normalnej budowie ciała
  WAGA IDEALNA (w Kg) = (WZROST (w cm) - 100 + WIEK (w latach) / 10 ) * 0,9

 • Osoba o drobnej budowie ciała
  WAGA IDEALNA (w Kg) = (WZROST (w cm) - 100 + WIEK (w latach) / 10 ) * 0,9 * 0,9

 • Osoba o krępej budowie ciała
  WAGA IDEALNA (w Kg) = (WZROST (w cm) - 100 + WIEK (w latach) / 10 ) * 0,9 * 1,1

OBLICZ SWOJĄ IDEALNĄ WAGĘ
ZA POMOCĄ WZORU CREFFA
Twój wzrost (w cm):
cm
Twój wiek (w latach):
Typ budowy Twojego ciała:
Drobna
Normalna
Krępa
Twoja waga idealna wg wzoru Creffa:
kg
Nadwaga, jeśli Twój ciężar przekroczy:
kg


OBLICZANIE WAGI IDEALNEJ ZA POMOCĄ WZORU MONNEROTA-DUMAINE’A


Wzór Monnerota Dumaine’a bierze pod uwagę obwód nadgarstka. Celem jest uwzględnienie budowy kości oraz stopnia umięśnienia ciała danej osoby, przy oszacowywaniu jej wagi idealnej.


OBLICZ SWOJĄ WAGĘ IDEALNĄ
ZA POMOCĄ WZORU MONNEROTA-DUMAINE'A
Twój wzrost (w cm):
cm
Obwód nadgarstka (w cm):
cm
Twoja idealna waga wg wzoru Monnerota-Dumaine'a:
kg
Nadwaga, jeśli ciężar Twojego ciała przekroczy:
kg


ZOBACZ TAKŻE


»» Obliczanie BMI (Wskaźnik Masy Ciała)

»»
www.sekretsukcesu.com.pl